Klasy I - 3
Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik, ćwiczenia oraz wiele materiałów dodatkowych jednego z wiodących wydawnictw na rynku, posiadających akredytacje MEN. Pacynki, flashcards, gry i zabawy edukacyjne, naklejki, pieczątki i unikalny system samooceny utrzymuje stale wysoki poziom motywacji dzieci. Nasz metodyk na początku kursu dobiera odpowiednie materiały dla potrzeb Waszego dziecka.

Elementy BRAIN GYM (kinezjologia edukacyjna) dodatkowo wprowadzane w formie prostych piosenek i wierszyków w języku angielskim pozwalają dziecku zapamiętać towarzyszący ruch i ćwiczenie a jednocześnie uczy się języka angielskiego. Takie 'pauzy kinezjologiczne' dodatkowo usprawniają procesy zapamiętywania, koncentracji, motywacji , redukują stres i aktywizują małego ucznia.
Dlaczego warto?
  • lekcje odbywają się w małych grupach do 6 osób z podziałem na wiek
  • ciekawe pomoce naukowe: pacynki, flashcards, gry i zabawy edukacyjne, naklejki, pieczątki
  • wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej
Klasy 4 - 8
Kursy zostały opracowane z myślą o konsekwentnym przygotowywaniu dziecka do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik, ćwiczenia oraz wspomagane materiałami dodatkowymi jednego z wiodących wydawnictw na rynku, posiadających akredytacje MEN. Na początku kursu nasz metodyk sprawdza poziom zaawansowania kursanta oraz dobiera optymalny podręcznik.

Celem kursu jest równoległy rozwój umiejętności mówienia, słuchania, czytania oraz pisania ze szczególnym naciskiem na swobodną umiejętność komunikowania się i reagowania w różnych sytuacjach społecznych. W celu monitorowania osiągnięć uczniów przeprowadzane są testy i sprawdziany po każdym większym dziale materiału. Uczniom pomaga to zmotywować się do regularnej nauki a lektorom i rodzicom zweryfikować poziom postępów w nauce. Na koniec każdego semestru przygotowywany jest szczegółowy raport z postępów w nauce.
Dlaczego warto?
  • lekcje odbywają się w małych grupach do 6 osób z podzielam na wiek oraz poziom zaawansowania
  • nacisk na swobodną komunikację
  • przygotowujemy dziecko do sprawdzianów i egzaminów z języka angielskiego